บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Knowledge Hub

Business Model Canvas คืออะไรและธุรกิจนำไปใช้งานอย่างไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

Startup (สตาร์ทอัพ) คืออะไร? แตกต่างจาก SME (เอสเอ็มอี) หรือไม่ อย่างไร?

Scroll to Top