บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
Aira Factoring
Aira Factoring

AIRA FACTORING

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME

สินเชื่อ Factoring

เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME

สินเชื่อสนับสนุนสำหรับ Supply Chain

เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินแก่ธุรกิจใน Supply Chain

สินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวสำหรับธุรกิจ

เพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ

ไอร่า แฟคตอริ่ง

ทุนจดทะเบียน

400 ล้าน

จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2547

มียอดรับซื้อลูกหนี้การค้า

มากกว่า

22,000 ล้านต่อปี

ประสบการณ์

ให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง

23 ปี

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ