Aira Factoring
Aira Factoring

AIRA FACTORING

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME

เปลี่ยนบิลเป็นเงินสด

เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME

สินเชื่อสนับสนุนสำหรับ Supply Chain

เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินแก่ธุรกิจใน Supply Chain

สินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวสำหรับธุรกิจ

เพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ

ไอร่า แฟคตอริ่ง

ทุนจดทะเบียน

400 ล้าน

จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2547

มียอดรับซื้อลูกหนี้การค้า

มากกว่า

22,000 ล้านต่อปี

ประสบการณ์

ให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง

23 ปี

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด
ภาพบรรยากาศจากงาน Money Expo 2022
ภาพบรรยากาศจากงาน Money Expo 2022 อ่านต่อ
27 มกราคม 2565 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
27 มกราคม 2565 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ
บริษัท ไอร่าแฟคต่อริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging) ปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์
บริษัท ไอร่าแฟคต่อริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging) ปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์ อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศจากงาน Money Expo 2022
ภาพบรรยากาศจากงาน Money Expo 2022 อ่านต่อ
27 มกราคม 2565 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
27 มกราคม 2565 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ
บริษัท ไอร่าแฟคต่อริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging) ปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์
บริษัท ไอร่าแฟคต่อริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging) ปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์ อ่านต่อ