Aira Factoring
Aira Factoring

AIRA FACTORING

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME

สินเชื่อ Factoring

เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME

สินเชื่อสนับสนุนสำหรับ Supply Chain

เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินแก่ธุรกิจใน Supply Chain

สินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ

สสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวสำหรับธุรกิจ

เพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ

The company's

registered capital

400 million Baht.

Listed on the market for alternative investment

the Stock Exchange of Thailand

since 2004.

A total purchase

of 22,000 million client's

debt a year.

Engaging in factoring business

experience more than

23 years.

ข่าวสาร

ข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2559 AF ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
7 กรกฎาคม 2559 AF ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ
7 กรกฎาคม 2559 AF ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
7 กรกฎาคม 2559 AF ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปจัดกิจกรรม Team Building อ่านต่อ