บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

“ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง และ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ได้ทำโครงการ CSR “ไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยบริจาคอุปกรณ์การเรียน แก่ โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ จังหวัดอยุธยา”


Scroll to Top