บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Author name: aira_admin

บมจ.ไอร่า แฟคตอริ่ง ร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านธุรกิจพลังงานสะอาด รีไซเคิล เป็นต้น โดยการให้สินเชื่อ AF Green Project ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ระวัง Facebook,Line ปลอม บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

เตือนภัย เพจปลอม เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อของบริษั …

ระวัง Facebook,Line ปลอม บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) Read More »

Scroll to Top