บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

AF จัดพิธีทำบุญบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 12A

ภาพบรรยากาศจากงานพิธีทำบุญบริษัทของ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศจากงานพิธีทำบุญบริษัทของ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัท จากอาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 เป็น อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12A เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทและพนักงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

Scroll to Top