บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ระวัง Facebook,Line ปลอม บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

เตือนภัย เพจปลอม เนื่องจากมีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลนำเสนอ แอบอ้างรายชื่อพนักงานบริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ

>>โปรดระวัง!!!!! อย่าหลงเชื่อในการชักชวนกู้เงิน

****โปรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มที่ https://airafactoring.co.th/

**หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2657-6222 หรือ eMail: info@airafactoring.co.th

Scroll to Top