บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

RM Hunter

ทีมสินเชื่อและการตลาด

0 ตำแหน่ง

RM Service

ทีมสินเชื่อและบริการ

0 ตำแหน่ง

RM Supply Chain Sales

ทีมสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ

0 ตำแหน่ง

Junior Developer

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน สารสนเทศ

0 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ

0 ตำแหน่ง

Relationship Manager

- Factoring, Credit, Loan, SMEs
- Customer Relationship Management, Sales
- Financial Leasing, Corporate Banking, Clean Loan

หลายอัตรา

Scroll to Top